Komunikat

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy , że Bank WBS dokonał zmiany Taryfy prowizji i opłat w części dotyczącej opłat za realizację przelewów za pośrednictwem bankowości internetowej:

1) od klientów indywidualnych nie będzie pobierana prowizja za realizację przelewu na rachunek w innym banku krajowym,
2) wprowadzona została prowizja za realizację przelewów BlueCash, która będzie wynosiła 3,00 zł.

Zmiany obowiązują od 14.01.2020r.


Projekt "Witraż"

Projekt „WITRAŻ”

Zgodnie z przyjętymi założeniami od 01.01.2020 r. Ministerstwo Finansów wdraża Projekt „Witraż”, którego celem jest uproszczenie procesu dokonywania płatności z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych wył ącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (lub jak go nazywa Ministerstwo Finansów - mikrorachunku podatkowego).

Indywidualny numer rachunku bankowego będzie służył do opłat podatków: PIT, CIT i VAT i będzie niezmienny niezależnie od zmiany właściwości urzędu skarbowego.

W numerze indywidualnego rachunku podatkowego wyznacznikiem dla:

 • dla osoby fizycznej będzie PESEL podatnika;
 • dla podmiotów nie będących osobą fizyczną ani urzędem skarbowym będzie NIP,
 • dla urzędów skarbowych będzie sześcioznakowy kod urzędu.

Numer mikrorachunku podatkowego można już sprawdzić:

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne tylko do 31 grudnia 2019 r. Podmioty, które nie posiadają numeru PESEL lub NIP oraz podmioty dokonujące opłat podatków innych niż PIT, CIT i VAT będą dokonywały płatności na mikrorachunek Urzędu Skarbowego. Wykaz rachunków urzędów skarbowych zostanie opublikowany w obwieszczeniu w miesiącu grudniu. W przypadku wpłaty na rachunek urzędu skarbowego należ y podać w przelewie numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd skarbowy mógł zidentyfikować i prawidłowo rozliczyć wpłatę. W obwieszczeniu znajdować się będą również szczegółowe objaśnienia, na który rach unek wpłacać poszczegó

Równocześnie Ministerstwo Finansów przypomina, aby nie korzystać z żadnych innych stron internetowych do generowania rachunku, a także nie korzystać z numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em, bowiem mogą być one próbą wyłudzenia.

KOMUNIKAT- Aplikacja Mobilna


Aplikacja Mobilna -połączenie z eBanknet

   Informujemy , że Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie udostępnił nowy sposób autoryzacji transakcji. w bankowości elektronicznej eBanknet.
Nowo wprowadzoną formą autoryzacji oprócz SMS-ów może być aplikacja mobilna "WBS Chełm".

Poniżej zamieszczony link do filmu instruktażowego.

   film instruktażowy -parowanie aplikacji.


Aplikacja „WBS Chełm” umożliwia bezpłatną autoryzację logowania do bankowości elektronicznej oraz bezpłatną autoryzację transakcji. Drugim sposobem autoryzacji pozostają SMS-y. Jednak od 2 grudnia 2019 roku każdy SMS wysłany do użytkownika bankowości elektronicznej eBankNet będzie płatny. Opłata w wysokości 0,30 zł będzie pobierana zbiorczo na koniec miesiąca. Zachęcamy Państwa do zainstalowania bezpłatnej, prostej w obsłudze aplikacji na swoim telefonie komórkowym i korzystania z tego sposobu autoryzacji.

"UWAGA na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności"

"Szanowni Państwo Ostrzegamy przed fałszywymi stronami udającymi pośredników szybkich płatności. Na atak narażeni są użytkownicy bankowości internetowej i mobilnej robiący zakupy przez internet. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to jak najszybciej do swojego banku, a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL (pod adresem https://incydent.cert.pl/) oraz najbliższej jednostce Policji. Wskazane powyżej instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnych kroków/działań. Masz też prawo złożyć reklamację do swojego banku. Zapoznaj się z

Komunikatem Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego oraz FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP


Przestępcy podszywają się pod serwisy oferujące szybkie przelewy (np. Dotpay, PayU, czy Przelewy24). Podstawione strony przestępców wyłudzają loginy i hasła do bankowości internetowej oraz kody autoryzacyjne zatwierdzające przelewy. Ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje oszczędności. Problem jest poważny - tylko w marcu odnotowano ponad 100 różnych stron udających pośredników płatności, używanych przez przestępców. Nieświadomi konsumenci ujawniając swoją tożsamość przestępcom mogą doprowadzić do wykorzystania jej do zawarcia w ich imieniu umów i w konsekwencji np. zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Przestępcy używają różnych sposobów, by ściągnąć ofiary na fałszywe strony. Użytkownicy mogą być do nich kierowani przez linki w SMSach, komunikatorach internetowych lub poprzez fałszywe sklepy internetowe. Aby nie zostać ofiarą przestępców należy zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów: • Uważaj na wszystkie wiadomości o konieczności zapłaty lub dopłaty drobnych kwot (np. 0,76 PLN) zawierające link do strony udającej pośrednika płatności. Przed wykonaniem przelewu skontaktuj się z firmą, która figuruje jako nadawca wiadomości (np. operator telekomunikacyjny, sklep czy serwis internetowy). • Jeśli strona prosi o login i hasło do bankowości internetowej, sprawdź w pasku przeglądarki, czy jej adres internetowy zgadza się z adresem strony Twojego banku. Jeśli adres jest inny niż zwykle, nie loguj się na tej stronie - nie podawaj tam swoich danych oraz powiadom o tym swój bank. • Zawsze czytaj uważnie treść każdego SMSa z kodem autoryzacyjnym od swojego banku. Jeśli twój bank to umożliwia zamień SMSy na autoryzację za pośrednictwem aplikacji mobilnej."


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

   Uprzejmie informujemy, że od dnia 14.09.2019 r. Bank WBS wprowadza zmiany w bankowości elektronicznej eBankNet. Powodem wprowadzanych zmian są wymogi określone w nowych przepisach prawa – unijna dyrektywa PSD2, dotycząca usług płatniczych. Zwiększa ona bezpieczeństwo Klientów, korzystających z usług płatniczych realizowanych drogą elektroniczną.
  W wyniku wprowadzonych zmian Bank WBS wycofa karty kodów jednorazowych TAN, zmieniony zostanie sposób logowania do bankowości elektronicznej oraz sposób autoryzacji realizowanych dyspozycji. Bank wprowadzając procedurę silnego uwierzytelnienia, zwiększa bezpieczeństwo usług płatniczych realizowanych drogą elektroniczną.
Logowanie do systemu eBankNet będzie się odbywało dwufazowo:
 • logowanie: tak jak dotychczas wprowadzamy swój login i hasło wówczas na ekranie urządzenia pojawi się formularz autoryzacji
 • autoryzacja logowania: wpisać kod SMS przekazany przez Bank; autoryzacja logowania aplikacją mobilną polega na potwierdzeniu logowania
Bank udostępni Klientom możliwość wyboru metody autoryzacji. W tym celu otwieramy Menu główne, następnie moduł Mój profil, a następnie w Menu bocznym otwieramy opcję Mobilna autoryzacja, w której wybieramy metodę autoryzacji: SMS lub aplikacja mobilna „WBS Chełm”.
Bank udostępnia aplikację „WBS Chełm” bezpłatnie. Można ją pobrać w Google Play - dla użytkowników urządzeń pracujących w systemie Android lub w App Store - dla urządzeń pracujących w systemie iOS. Poprawne przeprowadzenie logowania i autoryzacji, umożliwia dalszą pracę z systemem.

  Od 14 września 2019 r. operacje przeprowadzane drogą elektroniczną będą autoryzowane tylko kodem SMS lub w aplikacji mobilnej „WBS Chełm”.
Informację o sposobie wyboru metody autoryzacji znajdziecie Państwo na stronie www.wbschelm.pl.

Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Regularnie zmieniaj hasło, Bank zaleca zmianę hasła nie rzadziej niż co trzy miesiące;
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj