eBankNet
Logo
Komunikat

Instrukcja dla użytkowników bankowości elektronicznej eBankNet

Ze strony internetowej Banku Wakacje Kredytowe należy pobrać wniosek, wypełnić i zapisać na swoim komputerze.

W systemie bankowości elektronicznej:
• W zakładce „Kontakt” należy wybrać temat z menu po lewej stroni opcje „Nowa wiadomość”,
• Wybrać Kategorię wiadomości: „Wniosek o zawieszenie spłat - Wakacje kredytowe”
• Poprzez użycie przycisku „Dodaj załącznik” należy załączyć wypełniony i zapisany wcześniej na swoim komputerze wniosek o wakacje kredytowe.
• Następnie należy kliknąć przycisk „Wyślij” oraz za-autoryzować wysyłanie (poprzez kod SMS lub w aplikacji WBS)
• Po otrzymaniu przez Bank wniosku w zakładce Kontakt pojawi się informacja o przyjęciu wniosku.
Komunikat


Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - możesz już złożyć wniosek w programie Tarcza Finansowa PFR. To program pomocowy dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm można złożyć poprzez system bankowości internetowej naszego Banku.

Wnioski dostępne są poprzez wybranie → z menu głównego zakładki „Wnioski” → a następnie z menu bocznego „Tarcza PFR

W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza

Komunikat

Informujemy, że w przypadku zmiany urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana jest aplikacja WBS Chełm służąca do uwierzytelniania i autoryzacji operacji, należy wykonać następujące czynności:
1. Usunąć dotychczasowe urządzenie w bankowości elektronicznej eBankNet (Mój profil -> Aplikacja mobilna -> Usunąć urządzenie z listy urządzeń) - czynność ta przywróci autoryzację SMS-em.
2. Zainstalować na nowym urządzeniu mobilnym aplikację WBS Chełm.
3. W bankowości elektronicznej sparować nowe urządzenie zgodnie z instrukcją: https://www.youtube.com/embed/WJZq6dU35VI
Projekt "Witraż"

Projekt „WITRAŻ”

Zgodnie z przyjętymi założeniami od 01.01.2020 r. Ministerstwo Finansów wdraża Projekt „Witraż”, którego celem jest uproszczenie procesu dokonywania płatności z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych wył ącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (lub jak go nazywa Ministerstwo Finansów - mikrorachunku podatkowego).

Indywidualny numer rachunku bankowego będzie służył do opłat podatków: PIT, CIT i VAT i będzie niezmienny niezależnie od zmiany właściwości urzędu skarbowego.

W numerze indywidualnego rachunku podatkowego wyznacznikiem dla:

 • dla osoby fizycznej będzie PESEL podatnika;
 • dla podmiotów nie będących osobą fizyczną ani urzędem skarbowym będzie NIP,
 • dla urzędów skarbowych będzie sześcioznakowy kod urzędu.

Numer mikrorachunku podatkowego można już sprawdzić:

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne tylko do 31 grudnia 2019 r. Podmioty, które nie posiadają numeru PESEL lub NIP oraz podmioty dokonujące opłat podatków innych niż PIT, CIT i VAT będą dokonywały płatności na mikrorachunek Urzędu Skarbowego. Wykaz rachunków urzędów skarbowych zostanie opublikowany w obwieszczeniu w miesiącu grudniu. W przypadku wpłaty na rachunek urzędu skarbowego należ y podać w przelewie numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd skarbowy mógł zidentyfikować i prawidłowo rozliczyć wpłatę. W obwieszczeniu znajdować się będą również szczegółowe objaśnienia, na który rach unek wpłacać poszczegó

Równocześnie Ministerstwo Finansów przypomina, aby nie korzystać z żadnych innych stron internetowych do generowania rachunku, a także nie korzystać z numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em, bowiem mogą być one próbą wyłudzenia.

KOMUNIKAT- Aplikacja Mobilna


Aplikacja Mobilna -połączenie z eBanknet

   Informujemy , że Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie udostępnił nowy sposób autoryzacji transakcji. w bankowości elektronicznej eBanknet.
Nowo wprowadzoną formą autoryzacji oprócz SMS-ów może być aplikacja mobilna "WBS Chełm".

Poniżej zamieszczony link do filmu instruktażowego.

   film instruktażowy -parowanie aplikacji.


Aplikacja „WBS Chełm” umożliwia bezpłatną autoryzację logowania do bankowości elektronicznej oraz bezpłatną autoryzację transakcji. Drugim sposobem autoryzacji pozostają SMS-y. Jednak od 2 grudnia 2019 roku każdy SMS wysłany do użytkownika bankowości elektronicznej eBankNet będzie płatny. Opłata w wysokości 0,30 zł będzie pobierana zbiorczo na koniec miesiąca. Zachęcamy Państwa do zainstalowania bezpłatnej, prostej w obsłudze aplikacji na swoim telefonie komórkowym i korzystania z tego sposobu autoryzacji.

"UWAGA na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności"

"Szanowni Państwo Ostrzegamy przed fałszywymi stronami udającymi pośredników szybkich płatności. Na atak narażeni są użytkownicy bankowości internetowej i mobilnej robiący zakupy przez internet. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to jak najszybciej do swojego banku, a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL (pod adresem https://incydent.cert.pl/) oraz najbliższej jednostce Policji. Wskazane powyżej instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnych kroków/działań. Masz też prawo złożyć reklamację do swojego banku. Zapoznaj się z

Komunikatem Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego oraz FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP


Przestępcy podszywają się pod serwisy oferujące szybkie przelewy (np. Dotpay, PayU, czy Przelewy24). Podstawione strony przestępców wyłudzają loginy i hasła do bankowości internetowej oraz kody autoryzacyjne zatwierdzające przelewy. Ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje oszczędności. Problem jest poważny - tylko w marcu odnotowano ponad 100 różnych stron udających pośredników płatności, używanych przez przestępców. Nieświadomi konsumenci ujawniając swoją tożsamość przestępcom mogą doprowadzić do wykorzystania jej do zawarcia w ich imieniu umów i w konsekwencji np. zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Przestępcy używają różnych sposobów, by ściągnąć ofiary na fałszywe strony. Użytkownicy mogą być do nich kierowani przez linki w SMSach, komunikatorach internetowych lub poprzez fałszywe sklepy internetowe. Aby nie zostać ofiarą przestępców należy zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów: • Uważaj na wszystkie wiadomości o konieczności zapłaty lub dopłaty drobnych kwot (np. 0,76 PLN) zawierające link do strony udającej pośrednika płatności. Przed wykonaniem przelewu skontaktuj się z firmą, która figuruje jako nadawca wiadomości (np. operator telekomunikacyjny, sklep czy serwis internetowy). • Jeśli strona prosi o login i hasło do bankowości internetowej, sprawdź w pasku przeglądarki, czy jej adres internetowy zgadza się z adresem strony Twojego banku. Jeśli adres jest inny niż zwykle, nie loguj się na tej stronie - nie podawaj tam swoich danych oraz powiadom o tym swój bank. • Zawsze czytaj uważnie treść każdego SMSa z kodem autoryzacyjnym od swojego banku. Jeśli twój bank to umożliwia zamień SMSy na autoryzację za pośrednictwem aplikacji mobilnej."


Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Regularnie zmieniaj hasło, Bank zaleca zmianę hasła nie rzadziej niż co trzy miesiące;
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj